Klebetromán SLOV

Authors

  • Fulmeková a Macsovszky
Klebetromán SLOV Tell a friend
  • CDN $20.00 (US $15.60) CDN $5.00 (US $3.90)
  • 230 pages
  • ISBN: 80-7149-705-3
  • Publisher: Kalligram
  • Published Date: 2004
  • Cover: Paperback
  • Comments

Czech

Vydavateĺ, podobne ako bratislavská autorská dvojica, vyplazuje na svet jazyk.

Tento štvorručný slovenský Klebetromán je literárnym zobrazením subkultúry, ktorá sa po roku 1989 mohla rozvinú v ktoromkoĺvek meste postkomunistickej strednej Európy, a tak ako väčšina komunikácie po postmoderne aj on vznikal v duchu diskurzu talkshow. Autorská dvojica vie, že na paktovanie s dnešným konzumným čitateĺom je potrebný rétoricky poddimenzovaný jazyk každodennosti, ktorý predpokladá lacné logické zvraty, naivné psychologické pozície. Prvotným cieĺom tohto nevysloveného, ale o to očividnejšieho organizačného princípu je odporuči text do pozornosti trhu a médií. Cez tieto zvraty a pozície odhaĺuje mužský rozprávač - raz v prvej, inokedy v tretej osobe jednotného čísla - odborný diletantizmus, ĺudskú hlúpos a etickú bezbrehos.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items