Kompaktní slovník anglicko-český / česko-anglický

Authors

  • Fraus
Kompaktní slovník anglicko-český / česko-anglický Tell a friend
  • CDN $35.00 (US $29.75) CDN $29.00 (US $24.65)
  • 1168 pages
  • ISBN: 978-80-7238-541-6
  • Publisher: Fraus
  • Published Date: 2007
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Slovník praktického formátu je určený pro všechny uživatele cizího jazyka, studenty i dospělé.

* 50 000 aktuálních hesel obecné slovní zásoby
* gramaticko-lexikální a frazeologické bloky speciálně pro potřeby studenta cizího jazyka
* fotografie a ilustrace pro vizualizaci slovní zásoby
* jasné vysvětlení významů hesel - hesla obsahují kromě překladů i další důležité doplňující informace, jako významové vysvětlivky ve formě kontextových slov či synonym a označení oborů u odborných názvů
* doplňující gramatické a stylistické údaje, nepravidelné tvary podstatných jmen, sloves a přídavných jmen
* výslovnost anglických hesel
* praktická příloha (přehled nepravidelných sloves, nepravidelnosti v tvoření množného čísla, stupňování přídavných jmen a příslovcí, užití předložek, vybrané kapitoly z větné skladby, přehled měrných jednotek, zeměpisné názvy, příklady dopisů atd.)

English

Practical English-Czech and Czech-English dictionary.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items