V zajetí slov USED

Authors

  • Karel Čapek
V zajetí slov USED Tell a friend
  • CDN $15.00 (US $11.25) CDN $5.00 (US $3.75)
  • 210 pages
  • ISBN: 10005
  • Publisher: Svoboda
  • Published Date: 1969
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Kritika slova a úsloví.

Mistrovství slova je nejvýznamnější formální známka Čapkovy působnosti. Miloval řeč, kterou pěstoval, chránil a šlechtil jako nejkrásnější a nejvzácnější bylinu své zahrádky…

MÝM ČTENÁŘKÁM A ČTENÁŘŮM
K NEDĚLNÍMU ZAMYŠLENÍ

Karel Čapek: V zajetí slov – XLV. BŮH

Toto vymírající slovo nechalo své mocné stopy ve dvou slovech, která budou aktuální i v časech sebenevěrečtějších. Vždy budou lidé nebozí, tj. patrně zbavení boha, dalecí od boha, a zase lidé bohatí, kteří mají podle všeho – aspoň etymologicky – k bohu jaksi blízko. A tu je zajímavo pomyslit si, jak málo asketičtí byli ti slovanští předkové, kteří do těchto dvou slov vložili myšlenku na boha, jenž je dalek člověka nešťastného a přichází s pozemskými statky k člověku šťastnému; byli tak málo asketičtí jako staří Latiníci a jejich zatracenou příbuzností „divus“ a „dives“. Ovšem v té poetické době, kdy se vyráběla slova, „bohatý“ člověk nebyl někdo, kdo mnoho užívá, kdo mnoho vydělává a utrácí, nýbrž někdo, kdo mnoho užívá; kdo mnoho, velmi mnoho jí, má mnoho, velmi mnoho žen a dětí a sedě slavně ve stanu kraluje stádům převelikým. Nikoliv majetek, ale božské a slavné užívání věcí vložili naši veselí předkové do posvátného slova „bohatý“; a kdybychom si jednou umínili zas pořádně zeslovanštět, museli bychom si snad říci: Dejte nám pokoj s proletářstvím, což dokázaně není slovo slovanské; mějte nás rádi s takovými nevědeckými pojmy, neboť tuhle máme slovanský a nábožný program: odstranit nebohost, jež znamená opuštění od boha, nedostatek boha, bezbožný omyl ve slovanské obci; a zavést pravé, zbožné, věřící bohatství, bohatství bohumilé, bohatství nejrůznějšího druhu: hojnost a veselí, bohatství smyslů a myšlenek, slavné kralování zde na zemi i tadyhle v říši ducha, božské bohatství všech, boha pro všechny; neboť tolik je boha na zemi, kolik je na ní hojného, bohatého štěstí. A především protestujme proti tomu, abyste napořád z úsilí o hmotné zlepšení světa i lidí dělali názor chmurný, zasmušilý a bezbožný; rcete raději, že tím usilujete o boha, o toho štědrého a prastarého boha, který až do našich hmotařských dob se udržel etymologicky zaklet do všeho bohatství světa.

Kondice: velmi dobrá.

English

Book about Czech language.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items