DVD Knoflíková válka

Authors

  • Louis Pernauda
DVD Knoflíková válka Tell a friend
  • CDN $12.00 (US $9.36) CDN $5.00 (US $3.90)
  • Duration: 90 min
  • Sub-titles: Czech
  • Comments

Czech

Lovreňáci a Velraňáci jsou dvě party kluků ze sousedních vesnic. S vervou sobě vlastní se nenávidí a bojují proti sobě s odhodláním svých statečných dětských srdcí. Jejich netradiční válečné trofeje - knoflíky, šle a pásky jsou na druhé straně vykupovány výprasky a tresty stejně urputných rodičů. Chlapci procházejí těžkou zkouškou, která jim dá poznat to nejdůležitější v životě.

English

Movie for every man and every boy...

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Latest Sale Items