DVD Nezbedný bakalář

Authors

  • Zdeněk Štěpánek
DVD Nezbedný bakalář Tell a friend
  • CDN $35.00 (US $24.50) CDN $20.00 (US $14.00)
  • Duration: 92 min.
  • Sub-titles: Czech and English
  • Comments

Czech

Ani předbělohorská doba nebyla idylická. Přesvědčí se o tom i bakalář, pozvaný konšely do Rakovníka, aby pozdvihl tamnější školství. Jenže lakotným a pyšným měšťanům se záhy znelíbí a ani láska se nevyvíjí podle jeho představ.

Hvězdné herecké obsazení: Jaroslav Marvan, Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Zdeňka Baldová, Saša Rašilov st., Otomar Korbelář, Vlasta Matulová, Vladimír Řepa, Jan W. Speerger, Josef Vinklář, Milada Smolíková, Vlastimil Brodský, Gustav Hilmar ad.

English

The Prankful Bachelor. Comedy.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Top Ten Sellers