DVD Náš dědek Josef

Authors

  • Antonín Kachlík
DVD Náš dědek Josef Tell a friend
  • CDN $25.00 (US $19.50) CDN $15.00 (US $11.70)
  • Duration: 105 min.
  • Sub-titles: Czech
  • Comments

Czech

Příběh filmu je situován do moravské vsi vinařského kraje počátku 50. let, vrací se však i do starších životních období hlavního hrdiny.

DĚDEK JOSEF si přes své vysoké stáří zachovává svéráznou životní filozofii a osobitý humor, který mu vždy pomáhal překonat obtížné chvíle jeho života a spolu s ostatními staříky ve vsi nezůstává stranou žádných událostí, kterými obec žije. Dějovou osu filmu tvoří devět na sebe navazujících příběhů, které zahrnují všechny roční období, folklórní ráz i poetickou tvář jižní Moravy.

English

Czech comedy from Moravia.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Other books by this author

Top Ten Sellers

Latest Sale Items