Jedinečná svätá SLOV / Sixty-Eight Publishers

Authors

  • Pavel Taussig
Jedinečná svätá  SLOV / Sixty-Eight Publishers Tell a friend
  • CDN $15.00 (US $11.70) CDN $5.00 (US $3.90)
  • 250 pages
  • ISBN: 0-88781-152-3
  • Publisher: Sixty-Eight Publishers
  • Published Date: 1985
  • Cover: Paperback
  • Comments

Czech

Sixty-Eight Publishers, 152. publikace, 1985, slovensky.

Exil

Kondice: nová!

Pavel Taussig: Jedinečná svätá

Recenzia pre slovenských pamätníkov s dovětkem pro české čtenáře
Jarmila Horná

Okrem anglickej literatúry, prevážna väčšina kníh, ktoré čítam (a niektoré z nich aj recenzujem) je písaná v češtine. Preto som sa veľmi potešila, ked´sa mi po mnohých rokoch znovu dostala do ruky zbierka poviedok Pavla Taussiga, ktorá vyšla v známom exilovom vydavateľstve Sixty-Eight Publishers už roku 1985. S odstupom rokov od prvého prečítania som sa bavila hádam ešte lepšie a zamýšľala hlbšie ako prvý raz. Taussigovo humorné, často až sarkastické vyprávanie líči ľudí starých i mladých, príbehy a atmosféru rokov obdobia „budovania socializmu“, prevracanie politických kabátov, pokrytectvo povinných „dobrovoľných“ brigád, politického školenia, či podpisových akcií na podporu kdejakých uznesení, čierny trh a obchodovanie s tuzexovými bonami, korupciu a protekciu, byrokraciu v civile i v povinnej vojenskej službe. Niekoľko príbehov sa odohráva v období „normalizácie“ alebo v emigrácii. Príbehy sú vymyslené, pri tom vystihujú vtedajšiu dobu aspoň tak dobre, ako mnohé politické rozbory. Pamätníci si pripomenú mnohé zážitky z vlastného života, mladšia generácia má možnosť nazrieť do života svojich rodičov počas života v starej vlasti.
Dej viacerých poviedok sa odohráva v Bratislave, ktorou nás Taussig prevádza skoro ako turistický sprievodca – obzvlášť bývalí Bratislavčania ocenia jeho popis a spomienky. Ak ste náhodou chodili na II. štátne gymnázium v pozdných štyridsiatych rokoch, možno vás prepadne nostalgia a súčasne sa budete musieť smiať napríklad nad fiktívnym líčením prípravy osláv narodenín veľkého súdruha Stalina. Pripomenulo mi to, ako náš hudobný súbor nacvičoval a napokon nahral na gramofonovú platňu Stalinove obľúbené piesne a platňu poslal s blahoželaním do Moskvy. Taussig nezabudol na čestné stráže, ktoré študenti museli stáť pri Stalinových bustách po jeho smrti a spomína na vtipy ktoré kolovali medzi Bratislavančanmi, ked´ na Námestí Slovenského národného povstania postavili Stalinovu sochu v životnej velikosti na mieste bývalých (kvôli soche zrušených) verejných WC. V inej poviedke sa dej odohráva vo vojenských kasárňach v západočeskej oblasti; v nej sa odráža absurdita vojenského života, plná komických omylov, ktoré boli napokon odmenené ako úspešné akcie len aby dôstojníci „nestratili tvár“ a svoju šaržu.
Rovnako ako bývalí Bratislavčania, tiež ostatní čitatelia ocenia Taussigovu prózu, podanú vtipným jazykom, s troškou nevulgárneho sexu a veľkou dávkou sarkazmu. Nechcem vám pokaziť pôžitok z čítania a zavše prekvapivých zvratov v Taussigových príbehoch, takže sa zdržím a nebudem vyprávať celý obsah. Namiesto toho želám všetkým čitateľom príjemné hodiny nad Taussigovou Jedinečnou svätou.

Dovětek pro české čtenáře
Pokud se obáváte čtení ve slovenštině, chtěla bych dodat, že s Taussigovou knihou byste neměli mít problém, ověřila jsem si to předem s několika českými přáteli. Ostatně, však Češi byli vystaveni slovenskému jazyku téměř každodenně přinejmenším v tisku či televizi pokud jsme žili ve společné republice a často i v osobním styku tam i v emigraci. Taussigův humor a sarkasmus, vzpomínky a troška sexu, zábavné příběhy, které vystihují dobu „budování socialismu“, normalizace či emigrace jako v té příslovečné kapce vody, stojí za jazykovou námahu – opravdu nevelkou. Zkuste to čtením předcházející slovenské recenze a poznáte, že si poradíte a jako odměnu za trošku „práce“ se dobře pobavíte.

English

In Slovak. Exile literature. Condition: New.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Other books by this author

Top Ten Sellers

Latest Sale Items