Šaman

Authors

  • Egon Bondy
Šaman Tell a friend
  • CDN $18.00 (US $14.40) CDN $5.00 (US $4.00)
  • 140 pages
  • ISBN: 80-86903-28-1
  • Publisher: Akropolis
  • Published Date: 2006
  • Cover: Paperback
  • Comments

Czech

Jedna z nejznámějších a asi jedna z nejvíce ceněných Bondyho próz (samizdatově poprvé roku 1976) je vybudována na reáliích pravěké, neolitické společnosti, jíž však prorůstají prvky soudobého policejního „komunistického" státu. Na osudech stárnoucího „šamana", tedy jakéhosi duchovního vůdce tlupy, se odráží pervertovanost doby: kompromisnictví, zvůle mocných, manipulace lidmi, snaha přežít na úkor bližního: „ďáblův svět", v němž již není naděje na obrat k lepšímu, na východisko, na uchování morálních hodnot. Již I. M. Jirous kdysi poukázal na skutečnost, že ústřední postava je stylizovaným autorovým autoportrétem, v němž se sebeobžaloba mísí s apologií.

Dílo vychází poprvé v nezkrácené, necenzurované podobě.

English

One of Bondy’s most known and most prized books.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items