Magie ve středověku

Authors

  • Richard Kieckhefer
Magie ve středověku Tell a friend
  • CDN $25.00 (US $21.25) CDN $5.00 (US $4.25)
  • 254 pages
  • ISBN: 80-7203-660-2
  • Publisher: Argo
  • Published Date: 2005
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

V této nejvýznačnější práci autor sleduje vývoj magie od jejích předkřesťanských kořenů, přes její křesťansko-pohanskou podobu v období vrcholného a pozdního středověku až po její okultistické vyústění v 15. a 16. století.

V centru jeho zájmu nestojí pouze magické praktiky křesťanské Evropy, ale stejně tak i učenecké představy o magii arabských středověkých intelektuálů a jejich vlivu na renesanční okultismus. Tuto knihu je rovněž možné číst jako středověký dialog mezi pověrečností, počátky přírodních věd a pokusů propojit lidovou zbožnost s ortodoxními náboženskými představami, s vědomím, že laici nemohou většinu teologických subtilit pochopit a že je pro ně třeba věrouku zjednodušit a částečně i zpohanštět.

English

Boon on medieval magic practices.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items