Umírat se má na lačno

Authors

  • Milan Matějček
Umírat se má na lačno Tell a friend
  • CDN $24.00 (US $18.00) CDN $5.00 (US $3.75)
  • 212 pages
  • ISBN: 978-80-254-3301-0
  • Publisher: Matějček Milan
  • Published Date: 2008
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Humorný autobiografický román Čechokanaďana, který odešel z vlasti s rodinou v osmdesátých letech. Skutečné prožitky nás provedou bez hořkosti 40. - 80. lety minulého století v Československu. Dějištěm je stará Praha, Povltaví a odlehlé části světa.

Seznamte se s autorem!

Názor ’vášnivého’ čtenáře.
Psaní má, podle Hemingwaye, tři rozměry: přítomnost, neboli děj, minulost, čili dějovou motivaci, a budoucnost, neboli důsledek děje. V opravdové literatuře ale existuje ještě čtvrtý rozměr, kterým je podle Arnošta Lustiga duše člověka do psaní vložená. Pouze pokud je autor schopen vdechnout do svého příběhu duši pak jeho dílo tohoto rozměru dosahuje. Jenom pak se literatura stává citovou pamětí člověka a ve čtenáři otevírá niterně povědomé rozměry jeho vlastního života skryté pod slupkou okoralosti všednodennosti.

Již od prvních řádek prvotiny třiasedmdesátiletého autora Milana Matějčka Umírat se má na lačno , která se mi dostala do ruky pouhou náhodou, jsem si uvědomil, že tenhle autorův životní příběh onu čtvrtou dimenzi jednoznačně má a celou knihu jsem přečetl se skoro zatajeným dechem. Jaký úžasný jazyk, myšlenky, příběh – autor popisuje svůj život od válečného dětství na Malé Straně a jihočeské vesničce, přes politické perzekuce totality a pozdějšího přežívání „normalizace“ sedmdesátých let až do okamžiku rozhodnutí k odchodu do emigrace v letech osmdesátých - a navíc jaká vytříbená stylistická úspornost. Každá věta, vycizelovaná do vybroušeného diamantu, vyjadřuje souvislosti, které by bylo možno rozvést na mnoho stran textu. To už ovšem autor ponechává na čtenáři, on pouze stimuluje, naznačuje, nedělá závery.

Podle mého odborně neerudovaného názoru vášnivého čtenáře a milovníka literatury, je tento vstup pana Milana Matějčka do literatury jedním z nejsilnějších svědectví o životě Československa ve druhé polovině dvacátého století, které jsem kdy četl. Tahle knížka by rozhodně neměla chybět v žádné knihovně českého nebo slovenského exulanta.
[ pro czech-books.com] Dr. Josef Skála, Vancouver, Kanada.

English

Life in Czechoslovakia.

Comments

Po první kapitole jsem

Po první kapitole jsem nadšená… L. Barton, Ontario.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items