Anglicko-slovenský slovensko-anglický technický slovník SLOV

Authors

  • Ladislav Véhner
Anglicko-slovenský slovensko-anglický technický slovník SLOV Tell a friend
  • CDN $55.00 (US $42.90) CDN $38.00 (US $29.64)
  • 592 pages
  • ISBN: 80-88993-73-3
  • Publisher: Remedium
  • Published Date: 2004
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický technický slovník obsahuje viac ako 27 000 hesiel. Pripojené sú prepočty dľžkových, plošných a objemových mier, hmotnostných a teplotných jednotiek používaných na Slovensku a v anglo-americkej oblasti, ako aj najpoužívanejšie anglo-americké technické a obchodné skratky.

Slovník zaplňa viacročnú medzeru na trhu odbomej literatúry tohto druhu. Okrem všeobecne používaných technických pojmov obsahuje heslá z obrábania a zvárania kovov, hutníctva, elektrotechniky, nukleámej techniky, telekomunikácie, motorizmu a čiastočne aj z optiky a výpočtovej techniky.

Autor Ing. Ladislav Véhner, CSc. položil dôraz na anglicko-slovenskú časť. Heslá usporiadal v abecednom poradí, zložené výrazy podľa začiatočných písmen prvého slova. Pri slovných spojeniach použil hniezdovanie a opakované slovo skrátil na prvé písmeno s bodkou.

Viacslovné heslá so spojovníkom sú vypísané v neskrátenej forme a uvádzajú sa v samostatnom poradí na konci skupiny.

English

English-Slovak, Slovak-English technical dictionary includes conversion tables.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items