DVD Panenství Život je pes - 2 filmy

Authors

  • Adina Mandlová
DVD Panenství Život je pes - 2 filmy Tell a friend
  • CDN $40.00 (US $30.00) CDN $20.00 (US $15.00)
  • Duration: 167 min.
  • Sub-titles: Czech and English
  • Comments

Czech

Dva filmy.

Život je pes: Rok výroby 1933, 84 minut. Hudební skladatel Viktor se vydává za staršího vážného muže, aby získal místo v nakladatelství. V tomto převleku se zalíbí starší šéfově dceři Heleně, zatímco mladší Evě se líbí jeho rozpustilý synovec. Problém nastává, když se obě chtějí vdávat.

Panenství: Rok výroby 1937, 83 minut. Drama dívky, která má na výběr ze dvou možností: zůstat věrná svému milému a přihlížet jeho smrti nebo se vdát za svého šéfa, a moci tak zaplatit milému léčení. Jako správná představitelka zamilovaných dívek z prvorepublikových filmů se rozhodne vdát se a zachránit milému život. Ale její oběť se ukáže jako marná v okamžiku, kdy pomoc přichází už velmi pozdě.

Herci: Adina Mandlová, Hugo Haas, Theodor Pištěk, Lída Baarová, František Kreuzmann, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, Božena Šustrová

English

Two movies with Adina Mandlová

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Top Ten Sellers