Ještě že člověk neví, co ho čeká

Authors

  • Brod Toman
Ještě že člověk neví, co ho čeká Tell a friend
  • CDN $30.00 (US $21.00) CDN $10.00 (US $7.00)
  • 364 pages
  • ISBN: 978-80-200-1498-6
  • Publisher: Academia
  • Published Date: 2007
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Vzpomínky známého historika Tomana Broda vypovídají o velké části nedávno uplynulého dvacátého století. Svůj dětský věk autor prožil v době první republiky, podstatnější část jeho pamětí však patří době hitlerovské okupace, války a perzekuce, která za Protektorátu postihla i jeho rodinu a vyústila až v deportaci do ghetta a koncentračního tábora.

Ve třetí, neméně závažné části pamětí se autor vrací k životu v poválečné republice a k peripetiím svého myšlenkového i politického vývoje. Kniha není ani obdobou deníku, ani souvislými dějinami daného období – je záznamem stěžejních chvil a dějů, rozhodujících míst a křižovatek jednoho života. Jde o další svědectví, které návratem do minulosti dokresluje obraz našeho současného světa.

English

Memoirs of a famous historian.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers