Tajuplný plameñ kráľovnej Loany SLOV

Authors

  • Eco Umberto
Tajuplný plameñ kráľovnej Loany SLOV Tell a friend
  • CDN $30.00 (US $21.00) CDN $10.00 (US $7.00)
  • 450 pages
  • ISBN: 80-8085-044-5
  • Publisher: Slovart
  • Published Date: 2005
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Tajuplný plameň kráĺovnej Loany je ďalšou zo série Ecových pôsobivých konštrukcií, využívajúcich konkrétne písomné zdroje. V tomto prípade však Ecova konštrukcia zasiahne čitateĺa oveĺa hlbšie, ako to mohol urobi ktorýkoĺvek z jeho predchádzajúcich románov. V dnešnom svete infarktov a mozgových príhod sa môže sta protagonistom Ecovho najnovšieho príbehu ktokoĺvek z nás, ktokoĺvek z nášho okolia.

Kníhkupec-antikvár si po infarkte rekonštruuje pamä, či skôr osobné spomienky, prostredníctvom písomností z pôjda a z pozostalosti starého otca. Ak si nepamätá nič zo svojho osobného života, v dokonale presnej podobe sa mu v pamäti vynára všetko, čo sa v nej nakopilo z prečítaných kníh: postavy, situácie, opisy, vety…

English

Historical novel in Slovak language.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers