Invalidní sourozenci

Authors

  • Egon Bondy
Invalidní sourozenci Tell a friend
  • CDN $25.00 (US $19.50) CDN $15.00 (US $11.70)
  • 192 pages
  • ISBN: 978-80-87481-65-3
  • Publisher: Akropolis
  • Published Date: 2012
  • Cover: Soft Cover
  • Comments

Czech

Bondyho kniha vznikla v letech nejchmurnější normalizace a kdysi byla považovaná za "svaté písmo" českého undergroundu, je nejen oslavou "alternativního způsobu života" lidí žijících vědomě a záměrně na pokraji tzv. majoritní společnosti, nejen výsměchem dobovým konzumentským idejím policejního státu, ale i lehkou parodií science-fiction, do níž jsou navíc organicky včleněna filosofická témata, která ve svých diskusích formují některé z postav. Jakkoli je toto dílo možno označit i za "dobrodružnou literaturu", evokující např scenérie "tajuplného ostrova", jeho celkové vyznění dosahuje až síly náboženské, evangelijní zvěsti o tom, že na tomto světě je navzdory všemu očekávání přece jen "možno žít". Za tento román, jejž poprvé vydali manželé Škvoreckých v torontském 68 Publishers, získal jeho autor Cenu Egona Hostovského; dílo již také vyšlo v překladech do cizích jazyků.

V pořadí již čtvrté knižní vydání nejznámější prózy Egona Bondyho koriguje dosavadní vydání samizdatová i tištěná, neboť opakované chyby a překlepy jsou zde opraveny podle původního autorova rukopisu a strojopisu z r. 1974. Ediční příprava Martin Machovec.

English

Politics, humor.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Other books by this author

Related Products

Top Ten Sellers

Latest Sale Items