Kdo byl kdo - v naší kulturní politice 1948-1953 BONUS!

Authors

  • Jiří Knapík
Kdo byl kdo - v naší kulturní politice 1948-1953 BONUS! Tell a friend
  • CDN $25.00 (US $18.75) CDN $15.00 (US $11.25)
  • 280 pages
  • ISBN: 80-7277-093-4
  • Publisher: Libri
  • Published Date: 2002
  • Cover: Paperback
  • Comments

Czech

Dosud fakticky nezpracovaného tématu se ujal historik a sestavil svou práci jak na bázi archivních pramenů, tak dostupných publikací a periodik.

V úvodu popisuje páky, kterými KSČ po únoru 1948 ovládla celou kulturní scénu, vlastní slovník pak v heslech zachycuje na 1 500 biogramů, jež bez hodnotících soudů sledují jejich nomenklaturní zařazení na dobové kulturní scéně - od filmu a divadla přes literaturu a periodika až po hudbu a estrádní umělce.

English

Encyclopedia of people in Czech cultural politics between 1948-1953.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items