To byl můj život ?? Dva díly, 1928-1992

Authors

  • Kohout Pavel
To byl můj život ?? Dva díly, 1928-1992 Tell a friend
  • CDN $50.00 (US $37.50) CDN $25.00 (US $18.75)
  • 238 pages
  • ISBN: 80-7185-717-3
  • Publisher: Paseka
  • Published Date: 2005
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Vůči Pavlu Kohoutovi zaujímala česká veřejnost vždy velmi vyhraněné a různé názory. On sám jí k tomu poskytl řadu důvodů, když se po více než padesát let objevoval v různých rolích v popředí scény politického a literárního života.

Kniha vzpomínek To byl můj život?? je knihou bilanční. Autor se vrací až do dětství, nevyhýbá se ani padesátým letům a tento první svazek zakončuje rokem 1979, kdy byl protiprávně zbaven státního občanství a přinucen k emigraci. Kohoutův život je velmi dramatický, plný konfliktů i vnitřní dynamiky. Je to příběh, který svou typičností i mimořádností otevírá řadu otázek týkajících se naší nedávné historie. Pavel Kohout (1928), prozaik, dramatik, scenárista a režisér, autor románů Nápady svaté Kláry, Hodina tance a lásky, Konec velkých prázdnin, Hvězdná hodina vrahů, Ten žena a ta muž, Katyně aj. a biografických "memoarománů" Z deníku kontrarevolucionáře a Kde je zakopán pes.

V druhém díle vzpomínkové knihy To byl můj život?? se Pavel Kohout vrací k období svého života, které je jeho čtenářům i oponentům pravděpodobně nejméně známé. Jedná se o dobu ohraničenou rokem 1979, kdy byl protiprávně zbaven československého občanství a přinucen k emigraci, takže se ze dne na den změnily jeho perspektivy i profesní a existenční situace, a rokem 1992, který považuje za jiný milník, neboť to byl rok, v němž se rozpadla Československá republika. Zatímco k událostem předcházejícím první z obou časových hranic jakož i ke svému zrání občanskému i uměleckému se autor již několikrát vrátil ve svých dřívějších memoárománech, o deseti letech jeho života a práce ve ‚zbytku světa‘, stejně jako o jeho nejednoduchém navracení domů po listopadu 1989 se ke čtenářům dostává autentická zpráva vlastně poprvé.

Pavel Kohout zůstal i v tomto období, kdy jeden z klíčových hybatelů jeho osudu, každodenní konfrontace s mocenským aparátem, náhle ustoupil do pozadí, člověkem politickým. Jako takový podává zprávu o intelektuálním selhání velké části západoevropské levice, která v 80. letech přivírala oči nad pronásledováním disidentů v totalitních zemích sovětského bloku (podle hesla „lepší špatný socialismus než žádný“), a vydává rovněž své svědectví ze zákulisí dějů sametové revoluce. Větší prostor ve svých vzpomínkách však již může věnovat také světu divadla a literatury a ovšemže Vídni, jež se stala jeho druhým domovem.

English

The author is going back to his childhood, but doesn’t omit the 50's. This first book ends in 1979, when he was forced to emigrate. Kohout’s life is very dynamic, full of conflicts and drama and through this book he opens many questions about our recent history.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Other books by this author

Top Ten Sellers