Včerejší strach: Jaké to bylo mezi Čechy a Němci?

Authors

  • Josef Škrábek
Včerejší strach: Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? Tell a friend
  • CDN $30.00 (US $22.50) CDN $15.00 (US $11.25)
  • 416 pages
  • ISBN: 80-7021-838-X
  • Publisher: Vyšehrad
  • Published Date: 2006
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Historická práce věnující se česko-německým vztahům z hlediska minulosti, ale i budoucnosti.

Základním problémem našich moderních dějin byl a stále zůstává vztah vůči Němcům. Rozhodujícím zlomem v jeho vývoji se stal odsun velké části sudetských Němců, provedený ihned po ukončení II. světové války, jímž se tehdejší československá vláda pokusila natrvalo odvrátit nebezpečí dalších pokusů o likvidaci českého národa. Odsun i události s ním spjaté však zanechaly v myslích těch, na které dolehly, nezahladitelnou stopu a ta zůstává zdrojem přetrvávajícího napětí mezi oběma národy a státy. Autor má všechny předpoklady pro zvládnutí tématiky: osobní prožitky a mimořádnou znalost i přehlížených skutečností. Umí se vcítit do osudu Čechů i Němců a nesnaží se o formulaci kompromisních a oběma tábory přijatelných řešení, ale často klade vedle sebe i velmi subjektivní a zcela protichůdné názory. Navíc upozorňuje na stále větší názorovou diferenciaci i mezi nejrůznějšími směry a osobami na obou stranách.

Většina čtenářů se poprvé ve Včerejším strachu dočte o lákadlech Hitlerova nacionálního socialismu a o tradičně vynikajících rusko-německých vztazích. Kdo dnes ví, že komunisté až do roku 1933 prosazovali odtržení Sudet a spojení všech Němců v jedno Velkoněmecko? Čtenáři oceňují, že tak závažné téma je napsáno velmi živě, čtivě a srozumitelně.

English

Historical book which pays attention to the relationships between Czechs and Germans, not only from the historical point of view, but also from the futuristic angle.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers