Slovník českých synonym a antonym + CD Rom

Authors

  • Kolektiv autorů
Slovník českých synonym a antonym + CD Rom Tell a friend
  • CDN $45.00 (US $33.75) CDN $25.00 (US $18.75)
  • 574 pages
  • ISBN: 978-80-87062-09-8
  • Publisher: Lingea
  • Published Date: 2008
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Slovník českých synonym a antonym je nejobsáhlejším a nejmodernějším slovníkem svého druhu na českém trhu.
Slovník je určen redaktorům, editorům, překladatelům, spisovatelům, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu, v neposlední řadě také studentům, jejichž jazykový styl se teprve tříbí a někdy tápou při hledání vhodného výrazu.
Ke knize je navíc připojen CD-ROM s přibližně dvakrát rozsáhlejší elektronickou verzí slovníku.
Ke knize je navíc připojen CD-ROM s přibližně dvakrát rozsáhlejší elektronickou verzí slovníku.

Elektronické dvoujazyčné slovníky nakladatelství Lingea znají návštěvníci Jeronýmových výstav a čtenáři ToPu již delší dobu. Nyní Lingea přichází s novým typem slovníku, který usnadní práci překladatele na poli rodného jazyka – se slovníkem synonym a antonym.

Slovník

Elektronický slovník je prodáván společně s tištěnou verzí, která však má menší počet hesel. Elektronické zpracování umožnilo zařazení kromě heslového slova všech odvozených tvarů – u adjektiv příslovce a abstraktní podstatná jména, u sloves slovesná podstatná a přídavná jména, nedokonavé tvary utvořené od dokonavých a naopak, tvary reflexivní. Tištěný slovník obsahuje na 576 stránkách 33 000 hesel a 120 000 synonym, zatímco elektronická verze má 65 000 hesel a 215 000 synonym. Antonym je 48 000.

Jako srovnávací slovník bylo nutné vzít Slovník spisovné češtiny (dále jen SSC) z nakladatelství Academia, protože slovník synonym alespoň přibližně stejného kalibru není dostupný. Ale i tento tlustý slovník vykázal větší odchylky do mínusu než do plusu. Porovnání obvyklé = 10 sekvencí po 10 heslech, sledování co z obsahu synonymického slovníku není v SSC a naopak.

SSC neměl 18%, synonymický slovník neznal jen 3%. Toto řešení bylo jen nouzové, protože každý z těchto slovníků má jiný účel. Chtěl jsem jen ověřit rozsah tohoto elektronického slovníku.

Funkce - rozhraní

Přestože uživatelské rozhraní vyhlíží skromně (viz Obr. 1.), nabízí uživatelskou pohodu díky vestavěným funkcím, které jsou převzaty z mnohem větších (a dražších) slovníků Lingea Lexicon.

Jedná se o:
a) Mouse-Over = nájezd myší– Tato funkce je v SW poměrně nová. Co umí? Dříve jsme při hledání nějakého slova museli slovo zvýraznit, okopírovat do schránky. Lepší slovníky pak reagovaly rovnou na obsah schránky, v případě těch primitivnějších bylo nutno ještě obsah schránky vložit do dotazovacího okna. Nájezd myší tento postup zkracuje na nejvyšší možnou míru: stačí nastavit kurzor na hledané slovo a EasyLex jej automaticky považuje za dotaz a dává odpověď – pokud ji zná. Tato funkce spolupracuje s pestrou paletou aplikací, kde se v té či oné podobě vyskytuje text: MS Office, OpenOffice, Wordpad, Notepad, Internet Explorer, Firefox, Adobe Acrobat a další, které již nebyl čas vyzkoušet. Funkce spolupracuje s další funkcí, usnadňující uživateli život -
b) Tvaroslovné hledání – která vyhledá podle libovolného tvaru v textu se nacházejícím nejbližší výskyt ve slovníku. Funguje skutečně bezchybně, zkoušel jsem její algoritmy nachytat např. na přechodnících, zvládl ale jak přítomné, tak i minulé přechodníky. (např. odešed)
c) Hledání bez diakritiky (např. text obsahuje „reznik“ namísto „řezník“) – usnadní život při použití navazujícím na e-maily. Jedinou zvláštností při práci s textem bez nabodeníček je, že nabodeníčkový text přenese funkce Mouse-over ihned, zatímco text bez nabodeníček se přenese do dotazovacího okénka a pak musíme ještě klepnout na klávesu „Najít ve slovníku“.

Pokud uživateli nevyhovuje z nějakého důvodu nájezd myší, lze nastavit výběr na kombinaci CTRL/ALT + některé tlačítko myši.

Život uživatele brýlí zpříjemní i další funkce – velikost zobrazovaného písma v rozsahu od 6 do 20 bodů, či volba písma. Pokud je dokument, který zpracováváme přes celou obrazovku, lze použít nastavení „Vždy navrchu“ a do některého rohu si můžeme přišpendlit okénko slovníku, abychom na něj neustále viděli.

Závěr

Slovník ukazuje bohatost češtiny a pomáhá překladatelům vyvarovat se nadužívání módních cizích slov (manažer, virtuální), dokáže zpestřit a obohatit individuální slovní zásobu o mnoho zajímavých, ale i neotřelých synonym či antonym. V kontextu české nabídky elektronických slovníků je jeho cena velmi přitažlivá.

English

Dictionary of synonyms + CDRom.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers