Tezaurus jazyka českého

Authors

  • Aleš Klégr
Tezaurus jazyka českého Tell a friend
  • CDN $65.00 (US $52.00) CDN $35.00 (US $28.00)
  • ISBN: 978-80-7106-920-1
  • Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
  • Published Date: 2008
  • Cover:
  • Comments

Czech

Nový, rozsáhlý slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných.

První ucelený tematický slovník českého jazyka.
Díky svému rozsahu (přes 300 000 jednotek) je neocenitelným průvodcem po slovním bohatství češtiny. Slovník vychází z osvědčeného britského vzoru, Rogetova Tezauru, který je v Británii a USA více než 150 let nepostradatelnou příručkou při psaní publicistům, spisovatelům a všem vzdělaným uživatelům jazyka.

Tematický tezaurus je zvláštní druh slovníku, který řadí slovní jednotky nikoli abecedně, ale podle významu. Podobá se slovníku synonym, jeho záběr je však mnohem širší. Podává souhrnný popis slovní zásoby jazyka prostřednictvím pečlivě voleného systému 885 pojmových kategorií. Každá kategorie zachycuje příslušný pojem různými slovními druhy z různých úhlů. Na rozdíl od abecedního slovníku, který popisuje význam slov, tezaurus ukazuje, jakými slovy lze daný význam vyjádřit. Je průvodcem po slovním bohatství jazyka.

Tezaurus jazyka českého se skládá z vlastního slovníku a z rejstříku.

English

Thesaurus of Czech language.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items