Žít všemi údy / Hravý talmud

Authors

  • Benjamin Kuras
Žít všemi údy / Hravý talmud Tell a friend
  • CDN $21.00 (US $15.75) CDN $10.00 (US $7.50)
  • 125 pages
  • ISBN: 80-7281-275-0
  • Publisher: Eminent
  • Published Date: 2006
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Kurasova kniha předkládá bohatý kaleidoskop o široké škále témat a příběhů. Některé jsou tragické, někdy komické, místy i trapné, některé postavy vám budou sympatické, jiné protivné, zato Kuras vás pobaví i poučí.

Vynikající recenze doktorky sociologie, Jarmily Horné.

Benjamin Kuras: Žít všemi údy – hravý talmud
Psát knižní recenze je práce, ale psát recenze o knihách z pera Benjamina Kurase je práce velice příjemná, protože každá z jeho knih je zajímavá a současně zábavná i něčím poučná či provokativní. Kdo zná Kurasovu tvorbu, ten bude souhlasit, vtipný přístup i k vážným námětům, to je jedna z Kurasových autorských „značek“.
Benjamin Kuras se narodil ve Zlíně v roce 1944 a od roku 1968 žije ve Velké Británii, kde v roce 1974 konvertoval k judaismu. Tato osobní historie ovlivńuje Kurasovy náměty i jazyk, kterým píše – napsal přes dvacet českých knih, řadu anglicky psaných rozhlasových a divadelních her a knih a od roku 1990 také přispívá do českých novin a periodik.
Mnohý český čtenář četl Kurasovy knihy (či aspoń viděl knižní nabídky titulů) jako Češi na vlásku, Business je byznys, Anglie je na houby, Jak přežít padouchy, Nebýt Golema, Je na Marxu život?, Deník viruse aidsu, Pryč s prašivkami, Glokalismus a demokratura, Sekl se Orwell o dvacet let?, Zakázané ovoce vědění, Tao sexu, Ciao sexu, Mao sexu, Evropa snů a skutečností, Slepování střepů aneb Komenského návrat, Klestění zarostlého chodníčku aneb Janáček pro samouky, PPP-Politika prochází pupkem, Pravicová kuchařka – Kulinární velmoc Británie, Jak nejíst přátele. Vícero těchto titulů vyšlo také v anglickém překladu.
Benjamin Kuras připomíná ve své úvodní autorské poznámce ke knize Žít všemi údy, že to není příspěvek do seriózní učené debaty o Talmudu, ale stručný pokus o vhled do nepřetržitého dramatu a občasné komedie židovského přežívání pěstováním a vybrušováním intelektu, argumentu, neomezeného bádání, demokratické debaty a vášně k životu jako lidského nástroje Boží tvorby. Je to hravý Talmud. A Talmud se podle slavné učitelky Brurie musí studovat všemi 248 údy těla, nebot´ „Tóře budeš rozumět teprve tehdy, až se ti do všech údů rozprostře“.
Jméno Talmud jednoduše znamená studium. Je to soubor vysoce ukázněných argumentů, poháněných vytrvalou kritikou, která pomáhá odhalovat skryté významy a možnosti výkladu biblických pasáží. Při tom je stejně důležité sledovat a chápat celý průběh argumentace jako znát její závěr povýšený na zákon. Talmudická debata je jako „brainstorming“, zákon se ustavuje vždy většinovým hlasováním a zákaz nadpřirozených iracionalit se stal pevným pravidlem rabínské debaty. Protože obsahuje celé demokratické spektrum politických odstínů, je zároveń konzervativní, liberální, progresivní, ale vždy antitotalitní, zato není nikdy revolucionářský.
Talmud jedná o všech formách a stránkách spolunažívání ve společnosti, určuje který den týdne je vhodný pro uzavření manželství, věnuje se otázce manželského života a sexu, mimomanželského sexu, připomíná, že je zakázáno člověku jíst cokoli, než to požehná. Rovněž rozpracovává podnikatelskou a obchodní etiku, vztahy, povinnosti a práva prodejce a zákazníka, dodavatele a subdodavatele, zaměstnavatele a zaměstnance, zacházení s hospodářskými zvířaty, udržování půdy, nástrojů, vah a měr. Přestože se v Talmudu hodně píše o penězích, židovské náboženství není o penězích, ale naopak – talmudští rabíni si kladou otázku jestli se smí půjčovat na úrok a jak vysoký a snaží se zacházení s penězi a peněžní transakce podřídit zákonům Boží tvorby.
Z hlediska historie soudnictví je pak zajímavé, že talmudické debaty o trestu smrti probíhaly osmnáct století před tím, než západní civilizace s konečnou platností zakázala rozsudky na základě mučení a vynuceného přiznání nebo křivého svědectví a uzákonila presumpci neviny.
Knihou o Talmudu Benjamin Kuras přidal další zajímavý námět k široké škále námětů, kterým se věnoval dříve. Kdo rád čte Kurasovu tvorbu, ten sáhne i po této knize, nový čtenář se začte se zájmem a potěší se tímto objevem.

Jarmila Horná
Victoria, B.C.

English

History with humor.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items