DVD Odcházení

Authors

  • Vaclav Havel
DVD Odcházení Tell a friend
  • CDN $30.00 (US $22.50) CDN $10.00 (US $7.50)
  • Duration: 91 min.
  • Sub-titles: Czech and English
  • Comments

Czech

Filmová adaptace divadelní hry Václava Havla Odcházení, kterou dramatik sám režíroval.

Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho domovem, a musí se účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“, a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.

Odcházení, ČR 2011, 91 min., režie: Václav Havel, hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Eva Holubová, Jaroslav Dušek a další.

Podle referátů v českém tisku měla Havlova divadelní hra Odcházení úspěch na české divadelní scéně i v zahraničí. Jenže jsem předem nevěděla co očekávat od autorova filmového zpracování, nakonec jsme se já i můj syn dobře bavili. Je to typicky havlovské absurdní divadlo, zábavná satira a karikatury politiků a lidí kolem nich – dnešních a asi už za císaře pána. Některé dvojsmysly nám občas unikaly, na to bychom asi museli žít ve staré vlasti.
JH, Victoria, BC

English

Film adaptation of Václav Havel's play.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Other books by this author

Top Ten Sellers