Idea národa v husitských Čechách

Authors

  • František Šmahel
Idea národa v husitských Čechách Tell a friend
  • CDN $32.00 (US $24.00) CDN $25.00 (US $18.75)
  • 346 pages
  • ISBN: 80-7203-261-5
  • Publisher: Argo
  • Published Date: 2000
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Kniha, věnovaná problematice utváření českého národního vědomí v období pozdního středověku, tzn. od konce 13. století až do poloviny 15. století.

Tato v české historiografii jedinečná práce odkrývá velké téma, jež bylo historikům po generace zcela neznámé, a vnáší zcela netušené pohledy na vzdálený středověk. Na základě zevrubného rozboru dobových pramenů F. Šmahel v českém středověkém nacionalismu odhaluje prvky nacionalismu moderního – sebeidentifikaci národa na jazykovém principu, xenofobní protiněmecké uvažování, zemský patriotismus, uvědomělé vytváření národnostně vyhraněného politického národa, který původně tvořila pouze šlechta a postupně se k ní přiřadilo i měšťanstvo.

Podle autora se princip středověkého národního vědomí v českém prostředí rodí na konci 13. století, ve století následujícím postupně zesiluje, získává nové dimenze a svého vrcholu dosahuje v souvislosti s rozvojem české reformace a s výbuchem husitské revoluce. Tento Šmahelův esej představuje myšlenkově a interpretačně mistrovské historické dílo.

English

Bohemian history.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Other books by this author

Top Ten Sellers

Latest Sale Items