Světla a stíny husitství

Authors

  • Petr Čornej
Světla a stíny husitství Tell a friend
  • CDN $48.00 (US $36.00) CDN $24.00 (US $18.00)
  • 482 pages
  • ISBN: 978-80-7422-084-5
  • Publisher: Lidové noviny
  • Published Date: 2011
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Události - osobnosti - texty - tradice.

Čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populárně naučné revue Dějiny a současnost. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, zvýšenou pozornost věnuje osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy.

Stranou neponechává ani velký a rozporuplný zjev "husitského krále" Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu. Čtenář tak dostává do ruky namnoze objevnou publikaci, jež představuje stěžejní epochu starších českých dějin přitažlivě, plasticky a zároveň bez pověr a iluzí.

Tematicky se Petr Čornej orientuje na své oblíbené období, kterým je právě husitství. Kniha nás zavádí do husitské Prahy, kde poznáváme Jana Žižku nebo Jiřího z Poděbrad a která je také kolébkou formování českého stavovského státu. Ke slovu se dostanou také husitské tradice. Důležitou částí knihy je pak rozbor obrazu koncepce husitství, které se odráží nejen v krásné literatuře, ale také ve filmu. V závěru se autor zamýšlí nad Poúnorovou aktuálností vzdálené husitské minulosti.

Především zde nechybí výklad samotných událostí husitské revoluce, které obohatí naše vědomosti z hodin dějepisu, se zaměřením na konkrétní osobnosti či situace. Druhá kapitola je věnována kultuře a jazyku. Čtenář se tak seznamuje s dobovými názory tehdejších pisatelů. Další úsek pak patří neodmyslitelně králi dvojího lidu neboli Jiřímu z Poděbrad, jehož role v pohusitském období je nezastupitelná. Petr Čornej v poslední kapitole zhodnotil vývoj české husitologie od 19. století po současnost.

17 × 24 cm.

O knize.

English

Events, texts, traditions...

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items