Nová slova v češtině Slovník neologizmů 1 & 2

Authors

  • Kolektiv autorů
Nová slova v češtině Slovník neologizmů 1 & 2 Tell a friend
  • CDN $40.00 (US $31.20) CDN $25.00 (US $19.50)
  • 910 pages
  • ISBN: 80-200-0640-0
    80-200-1168-4
  • Publisher: Academia
  • Published Date: 1996
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Slovník zaznamenává nová nebo přejatá slova a slova užívaná dříve, která nabyla nových významů. Obsahuje hesla ze všech oborů, i těch, které dnes nejvíc hýbou společností, tj. z politiky a ekonomie, zachycuje slang počítačových expertů, dynamickou vrstvu slovní zásoby, která proniká do naší mluvy. Slovník ocení každý, kdo pracuje s mluveným a psaným slovem – učitelé, novináři, překladatelé, studenti i redaktoři. Slovník Nová slova v češtině 2 navazuje na slovník Nová slova v češtině 1 (1998).

Zaznamenává tzv. neologizmy, tj. nová slova, slova s novými významy i nová slovní spojení a frazémy z posledního období, z let 1996-2002. Najdeme zde na 7 000 hesel zachycujících novou slovní zásobu v běžném vyjadřování, v publicistice, politice, ve sféře marketingu, reklamy, v oblasti počítačů, mobilních telefonů. Vydáním dalšího slovníku neologizmů se přibližujeme k moderní lexikografii vyspělých zemí, kde se průběžné vydávání slovníků nových slov stalo již dávno samozřejmostí.

English

Dictionary of new words in the Czech language.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Top Ten Sellers

Latest Sale Items