DVD Řeka čaruje Mladá léta

DVD Řeka čaruje  Mladá léta Tell a friend
  • CDN $40.00 (US $31.20) CDN $15.00 (US $11.70)
  • Duration: 189 min.
  • Sub-titles: Czech and English
  • Comments

Czech

Filipovský, Marvan, Lukavský, Štěpánek. Deyl, Plachta, Vojta …

DVA FILMY ZA CENU JEDNOHO!!!

Řeka čaruje:
1945, 90 minut, ČB
Kvůli panovačné manželce ztrácí stárnoucí muž chuť do života. Návrat do rodného kraje v okolí řeky Sázavy ho natolik změní, že se rozhodne zkusit vše znovu. Zázračně omládne a začne si užívat radosti života.

Mladá léta:
1952, 98 minut, barevný
Alois Jirásek má vyhraněný názor na dějiny českého národa už jako student. Když nastupuje jako suplent v Litomyšli, má za sebou řadu básní a knihu Skaláci. Městská honorace nadšeně očekává jeho příchod, ale když zjistí, jak je mu protivné prázdné vlastenčení, tak se jim rázem znelíbí. Okresní hejtman se pokouší Jiráska odstranit ze školy i z města…

Herci: František Filipovský, Jaroslav Marvan, Radovan Lukavský, Zdeněk Štěpánek, Rudolf Deyl, Svatopluk Beneš, Růžena Šlemrová, Jindřich Plachta, Nataša Tanská, Eman Fiala, František Vnouček, Karel Höger, Jaroslav Vojta, Karel Dostál, František Hanuš, Eduard Cupák …

English

Two excellent Czech movies by director Václav Krška have English subtitles.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

DVD je vhodné pouze pro přehrávače se systémem PAL.

Our DVDs will only play in DVD Players designed for Region 2 encoded disks.

Latest Sale Items