Edvard Beneš: Paměti I-III (1938-1945)

Authors

  • Edvard Beneš
Edvard Beneš: Paměti I-III (1938-1945) Tell a friend
  • CDN $90.00 (US $63.00) CDN $65.00 (US $45.50)
  • 1500 pages
  • ISBN: 978-80-200-1529-7
  • Publisher: Academia
  • Published Date: 2007
  • Cover: Hard Cover
  • Comments

Czech

Vedle Winstona Churchilla byl Beneš jedin‎ým státníkem-memoáristou, kter‎ý publikoval své politické reminiscence z doby obou světov‎ých válek. V pamětech mu šlo především o „odčinění“ Mnichova, tj. o objasnění podstaty tzv. československé (sudetské) krize roku 1938.

 

Set tří velkých knih vyhrál anketu Kniha roku 1947.

Jako vedoucí československ‎ý státník, kter‎ý nesl zodpovědnost za vznik a existenci ČSR, chtěl „podat zprávu národu“ a vysvětlit, jak prožil zánik a znovuvzkříšení Československa v letech 1938–1945, proč uzavřel „na věčné časy“ spojenectví se Sovětsk‎ým svazem, proč si zásadně nepřál udělit Slovákům autonomii a proč dospěl během války k nevyhnutelnému řešení německé otázky formou odsunu. Bohužel mu nebylo dopřáno je dokončit. Benešovy vzpomínky vycházejí nyní poprvé v kritickém, doplněném, rekonstruovaném vydání (svazky I a II přinášejí vlastní text pamětí doplněný obrazovými přílohami, ve svazku III je soustředěna většina dokumentů, které se k pamětem vztahují).

English

Three books of memoirs of E. Benes.

User login

We accept American Express, Visa & MasterCard

Other books by this author

Top Ten Sellers